הרמוניה

בתוכנית:

 לידה מחדש,
מקורות החיים בתוכנו.

עם טבע רוחני וטבע ארצי שבאדם

הערכה וכבוד האדם לחלק האלוקי והאישי פנימי שבתוכו

יציבות
איזון
КСЕНИЯ ФРОЛОВА
ИРИНА ШУХМАН
ЛЮДМИЛА ХИТ
ЯНИНА ХАЙКИНА
АВРААМ БЕН ОР
ЮРИЙ ДУНКЕЛЬ
ЛЕНА ОРИАН ШЕМЕШ
АНАСИТА КАРМЕЛИТСКИ
ТЕДДИ ОУШЕН
ЗОЯ ВАЙДНЕР
ЙОСИ ЙОСИФ ЛЕВИ
МАРИАНИКА ФАТЕЛЕВИЧ
АЛЕКСАНДР КОСКО

Информация успешно отправлена!